Avaleht
27.septembril kell 17.30 toimub lastevanemate üldkoosolek.
 
Päevakord:
  1. Kooli valmisolek 2016.-2017.õa
  2. Õppeürituste plaan 2016.-2017.õa
  3. Klassiväliste ürituste plaan 2016.-2017.õa
  4. Kooli hoolekogu tegevuse aruanne 2015.-2016. aastal
  5. Lastevanemate ja toetava organisatsiooni esindajate valimine kooli hoolekogusse.
  6. Lastevanemate klassikoosolekud

1. ORU – JÕHVI LINN- ORU, 20 km
07.35 Oru linnaosa - Jõhvi Vene Gümnaasium, 10 km
14.30 Jõhvi Vene Gümnaasium – Oru, 10 km

2. SOMPA – KOHTLA-JÄRVE, 15 km.
7.30 Sompa Klubi – Võrgu- Rutiku – Vitsiku – Vanaküla – Ülesõit – Mööblivabrik – Tööstuse –Piiri –Käva – Õuna – Ehitajatee - Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium - Järve Gümnaasium - Kohtla-Järve Slaavi Põhikool - Kohtla-Järve Kesklinna Põhikool - 8.05 

3. IIDLA-KUKRUSE- KOHTLA-JÄRVE, 17 km.
7.30 Ahtme kaubakeskus – Iidla - Pargitaguse - Tallinna tervishoiu Kõrgkool Kukruse osakond - Paate - Kohtla-Järve Järve Gümnaasium - Kohtla-Järve Slaavi Põhikool - Kohtla-Järve Kesklinna Põhikool - Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 8.05 

4. KOHTLA- JÄRVE – KUKRUSE- IIDLA- PURU, 20 km
07.35 Kalevi 36 - Keskallee - Katse 2 – Kukruse - Puru tee 41- Altserva 6 - Sõpruse 33 08.05 

5. VANA AHTME- PURU- TAMMIKU- IIDLA, 8 km
07.45 Vana Ahtme - Sõpruse 33 - Puru tee 41 - Altserva 6 07.55 

Lugupeetud lastevanemad!

Kapi üüritasu on 10 eurot. Kapi eest tuleb tasuda gümnaasiumi arvelduskontole SEB pangas (saaja: Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium, a/k EE621010220011626010, selgitus: Kapp, klass, õpilase nimi).

 

 Õppenõukogu 30.08.2016.a. kell 10.00 ruumis 208.

Päevkord:
1. Põhikooli lõpetamise otsustamine. Õpilase tunnustamise otsustamine kiituskirjaga ning kiitusega põhikooli lõputunnistusel. Põhikooli lõputunnistuse väljaandmise otsustamine. - Tambovtseva T.
2. Gümnaasiumi 2015.-2016. õppeaasta õppe-kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine ja kooli juhtkonnale ettepanekute tegemine kooli õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks. - Vladimirova, S., Tambovtseva, T.
3. Põhikooli õppekava läbiarutamine ja arvamuse avaldamine kooli õppekava ning selle muudatuste kohta. - Tambovtseva, T.
4. Gümnaasiumi õppekava läbiarutamine ja arvamuse avaldamine kooli õppekava ning selle muudatuste kohta. - Tambovtseva, T.
5. Kooli üldtööplaani 2016.-2017. õa. kinnitamine - Vladimirova, S. 

Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord