Avaleht

BSP-Läänemere projekti veebiviktoriin on inglisekeelne. Aega kulub vastamiseks vähemalt 30 min. Viktoriinis on video ja kuulamisülesanne. 
Juba vastatud küsimust enam parandada ei saa. Iga õpilane saab viktoriini lahendada ainult ühe korra. 
Viktoriinile saab vastata 30. novembrini. Parimatele auhinnad!
 
BSP viktoriin

27.septembril kell 17.30 toimub lastevanemate üldkoosolek.
 
Päevakord:
  1. Kooli valmisolek 2016.-2017.õa
  2. Õppeürituste plaan 2016.-2017.õa
  3. Klassiväliste ürituste plaan 2016.-2017.õa
  4. Kooli hoolekogu tegevuse aruanne 2015.-2016. aastal
  5. Lastevanemate ja toetava organisatsiooni esindajate valimine kooli hoolekogusse.
  6. Lastevanemate klassikoosolekud

Lugupeetud lastevanemad!

Kapi üüritasu on 10 eurot. Kapi eest tuleb tasuda gümnaasiumi arvelduskontole SEB pangas (saaja: Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium, a/k EE621010220011626010, selgitus: Kapp, klass, õpilase nimi).

 

 Õppenõukogu 30.08.2016.a. kell 10.00 ruumis 208.

Päevkord:
1. Põhikooli lõpetamise otsustamine. Õpilase tunnustamise otsustamine kiituskirjaga ning kiitusega põhikooli lõputunnistusel. Põhikooli lõputunnistuse väljaandmise otsustamine. - Tambovtseva T.
2. Gümnaasiumi 2015.-2016. õppeaasta õppe-kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine ja kooli juhtkonnale ettepanekute tegemine kooli õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks. - Vladimirova, S., Tambovtseva, T.
3. Põhikooli õppekava läbiarutamine ja arvamuse avaldamine kooli õppekava ning selle muudatuste kohta. - Tambovtseva, T.
4. Gümnaasiumi õppekava läbiarutamine ja arvamuse avaldamine kooli õppekava ning selle muudatuste kohta. - Tambovtseva, T.
5. Kooli üldtööplaani 2016.-2017. õa. kinnitamine - Vladimirova, S. 

Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord