Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasiumi trepikodade remont

Austatud huvitatud isik.

Kohtla-Järve Linnavolikogu 29.02.2012.a määrusega nr 114 Riigihangete korraldamise korra § 11 lõike 1,2 alusel teeme Teile ettepaneku esitada pakkumust hankes “ Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasiumi trepikodade remont” vastavalt kehtivale seadusandlusele ja käesolevas pakkumuse esitamise ettepanekus sisalduvatele hankedokumentidele.

Hanke esemeks on Kohtla –Järve Järve Vene Gümnaasiumi trepikodade remont vastavalt lisatud tabelile (Lisa 1). Pakkumuste hindamise kriteerium on madalaim hind.

Hankija sõlmib hankelepingu üksnes madalaima hinnaga pakkumuse alusel. Hankelepingu tingimused peavad vastama Kohtla-Järve Linnavolikogu 02. mai 2007.a määruse nr 87 lisas 1 sätestatud tingimustele. Tööde teostamise tähtajaks on  10. detsember 2016.a.

Pakkumus tuleb esitada paberkandjal köidetuna. Kõik lehed peavad olema kinnitatud Pakkuja esindaja allkirjaga. Parandused, vahelekirjutused ja muudatused pakkumuses ei ole lubatud. Pakkumus peab olema koostatud järgnevalt esitatud struktuuri kohaselt:

  • Pakkumuse maksumus lisatud vormi järgi;
  • Kinnitus riigihangete seaduse § 38 lg 1 p 1-3 nimetatud asjaolude puudumise kohta;
  • Kinnitus maksude tasumise kohta;
  • Allhanke korras teostatavate tööde loetelu koos andmetega allhankijate tehnilise ja kutsealase pädevuse kohta. NB! Hankija kõrvaldab hankemenetlusest Pakkujat, kes nimetab alltöövõtjana teist Pakkujat.
  • Pakkujal peab olema majandustegevuse registri (MTR) registreering

a.       Tegevusalal „ehitamine“, täpse liigitusega

-          Üldehituslik ehitamine.

Pakkumus tuleb esitada ühes kinnises pakendis ning ühes originaaleksemplaris, rakendades abinõusid, mis välistavad kahtluse pakendi võimalikust eelnevast avamisest. Hankija ei vastuta nõuetekohaselt varustamata andmetega pakkumuse pakendi võimaliku sattumise eest valesse kohta ega pakkumuse enneaegse avamise eest.

Pakkumuse pakendile kanda järgmised kirjed: Hankija nimi ja aadress, Riigihanke nimetus, Pakkuja nimi, registrikood ja aadress (soovi korral ka sidevahendite andmed), “PAKKUMUS”, “Mitte avada enne 21. oktoober 2016. a kella 11”. Pakkumus tuleb vormistada eesti keeles.

Pakkuja esitab pakkumuse maksumuse eurodes. Pakkumus tuleb esitada Järveküla tee 39, Järve linnaosa, Kohtla-Järve, hiljemalt 20.oktoober 2016.a kell 16. Pakkumuspeab olema jõus vähemalt 60 päeva pakkumuste esitamise tähtpäevast arvates. Pakkumuste avamine toimub Kohtla-Järvel, Järve linnaosas, aadressil Järveküla tee 39, 21.oktoober 2016.a. kell 11.

 

Pakkumuse tagatis ei ole nõutav. Alternatiivsete lahenduste esitamine ei ole lubatud. Hankedokumentide sisu kohta saab lisateavet: Olga Pessi, e-mail:See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud., tel.+372 3366082

Lugupidamisega

Svetlana Vladimirova

direktor

Lisa 1: Pakkumuse kululiigituse tabel

Arhiiv

contador de visitas счетчик посещений