KIK projekt 2017/2018 õa

 KIK

KIK projekt 2017/2018: „Kohtla-Järve Järve vene gümnaasiumi õppekava toetavad õppekäigud 2017/18 õa“

 

Eesti Loodusmuuseum (Tallinn) muuseumitund "Läänemeri" ja muuseumikülastus näitusega "Müstiline ürgmeri!“ 19.10.2017, 11.a klass

Õpilastel on võimalus ise otsida ja leida Läänemere saalist erinevaid organisme, saada kinnitust olemasolevatele teadmistele/oskustele ja saada uusi. Näitus „Müstiline ürgmeri“ kutsub Sind sukelduma ajarännakule Eesti ala merepõhja poole miljardi aasta tagustest aegadest tänapäevani, tutvustades rännaku jooksul nii Eesti alade liikumist, siin elanud taimi ja loomi kui kliimamuutusi.

Eesti Tervishoiumuuseumi (Tallinn) muuseumitund "Tuleviku toit" ja muuseumituur. 19.10.2017, 11.b klass

Üheksa miljardi inimese toitmine võib olla juba 30 aasta pärast kogu ühiskonnale suureks väljakutseks ning sellele tulevikuprobleemile tuleb mõelda juba täna. Muuseumi haridusprogrammis saavad õpilased interaktiivse arutelu vormis teadmisi probleemidest, mis on seotud toidu tootmise, -tarbimise ja –transpordiga ning seada end rollimängu abil kas farmeri, suurettevõtja või avalikkuse kingadesse.

Energia Avastuskeskuse (Tallinn) töötoad "Toidumängud" ja "Kliimamuutused" koos muuseumikülastusega. 2.11.2017, 11.c klass ja 12.b klass

"Toidumängude" töötuba ühendab teadmisi loodusõpetuse, bioloogia ja keemia valdkonnast. Uurime ainete lahustuvust vees, saame teada, mis taimed sisaldavad tärklist ja kus nad seda talletavad. Samuti tuleb juttu sellest, mis on vastutustundlik tarbimine ja kuidas saab tärklist kasutada biopakendite valmistamisel. "Kliimamuutuste" töötoas uurime kliimamuutusi. Saame teada, et valgus kannab endas energiat, mida on võimalik ka mõõta. Uurime katseliselt süsihappegaasi toimet atmosfäärile. Saame teada tuule tekkemehhanismi. Avastame kasvuhoonegaaside negatiivseid mõjusid ja uurime nende vähendamist

Sagadi Looduskool (Lahemaa) õppeprogramm "Avastuslik keskkonnapäev Sagadis ja Altjal". 20.03.2018, 12.a klass

Avastuslik ja uurimuslik tutvumine Lahemaa looduse ja kultuuripärandiga Sagadi looduskoolis ja metsamuuseumis ning Altja loodusrajal. Ülesandeid lahendades tutvutakse metsamuuseumi ekspositsiooni ja looduskooli vahenditega. Maastikumäng viib metsa, jõe ja mere äärde ning paneb mõtlema inimese ja looduse seostele.

Sagadi Looduskooli (Lahemaa) õppeprogrammid "Mets kui kooslus – metsa varjatud elu" ja " Päikeseretk põlismetsas – fotosüntees on elu alus". 4.04.2018, 8.klass ja 9.klass

Metsa kui ökosüsteemiga tutvumine metsamuuseumis. Koolitundides õpitu kinnistamine Oandu loodusrajal erinevates metsatüüpides. Tutvustatakse metsapuudega seotud organismide ja nendevaheliste suhetega. Päikeseretke programmi läbivateks teemadeks on elurikkus ja fotosüntees kui protsess, mis talletab Päikese energiat ja muudab selle kättesaadavaks teistele organismidele sh inimesele. Programmi esimene osa toimub Sagadi looduskoolis ja metsamuuseumis: tutvutakse fotosünteesi protsessi ja metsakoosluste elurikkusega. Maastikumängu elementidega loodusretke käigus tutvutakse erinevate liikidega

MTÜ Lahemaa Ökoturism õppeprogramm "Aardejaht Käsmus". 11.05.2018, 10.a ja 10.b klass

Aardejaht on seikluslik maastikumäng. Aardejahi käigus õpitakse kaarti ja maastikul liikumisel kompassi kasutama. Põnevust lisab mängu võistluslik laad. Aardejaht on võistkondlik mäng, mis arendab tähelepanuvõimet ja meeskonnatöö oskusi. Alati on võitnud kõige parema meeskonnatööga tiim. Aardejaht on ka hea võimalus Käsmut avastada, kuna marsruudi läbimisel käiakse kõik olulisemad vaatamisväärsused läbi

Iisaku looduskeskuse õppeprogramm "Tiigi eluring", 17.05.2018, 7.klass (vene keeles)

Tiigi elustikuga tutvumine õues stendil, tiigielustiku püüdmine ja määramine rühmatööna, laboratooriumis liikide määramine ning rühmatööde vormistamine, esitamine

Arhiiv

contador de visitas счетчик посещений