KIK projekt

 KIK

KIKi projekt “Kohtla-Järve Järve vene gümnaasiumi õppekava toetavad keskkonnaprogrammid 2018/19.õppeaastal” Tartus

 

11b klass Igavesti vihmane suvi ehk kes jääb ellu vihmametsas – 14.11 kell 10.45 botaanikaaias
12a klass Maastikumängud elurikkusega – 14.11 kell 10.45 loodusmuuseumis
12c klass Igavesti vihmane suvi ehk kes jääb ellu vihmametsas – 5.12 kell 10.45 botaanikaaias
12b klass Kaduvate liikide otsingul – 5.12 kell 11.00 loodusmuuseumis
9.klass Kivimid, mineraalid ja kivistised vene keeles – 16.01 kell 10.45 loodusmuuseumis
11a klass Kaduvate liikide otsingul – 16.01 kell 10.45 loodusmuuseumis
8.klass Kivimid, mineraalid ja kivistised vene keeles – 20.02 kell 10.45 loodusmuuseumis
10b klass Kaduvate liikide otsingul – 20.02 kell 10.45 loodusmuuseumis
7.klass Kivimid, mineraalid ja kivistised vene keeles – 6.03 kell 10.45 loodusmuuseumis
10a klass Kaduvate liikide otsingul – 6.03 kell 10.45 loodusmuuseumis

Õppeprogrammide info

Kõikide programmide pikkus on 2h 15min. Soovi korral on võimalik veel pärast programme omal käel muuseumis/botaanikaaias ringi vaadata. 

 

Tartu Ülikooli botaanikaaed

Igavesti vihmane suvi ehk kes jääb ellu vihmametsas. Loodusvööndid ja kohastumised

Õpilased tutvuvad vihmametsas ja kõrbetes valitsevate tingimustega, seal kasvavate taimede ning nende kohastumustega.

 

Tartu Ülikooli loodusmuuseum

Maastikumängud elurikkusega

Praktilises rühmatöös ehitavad õpilased realistliku maastikumaketi puude, majade, teede, põldude, veekogude ja muude objektidega. Õpilased tutvuvad maastiku struktuuri mõjuga liikidele ja kooslustele ning inimtegevuse mõjuga tänapäevaste maastike kujunemisel. Analüüsime koostatud makette: millistele liikidele oleks selline maastik hea ja millistele mitte ja kuidas inimesel seal elada oleks. Loodusmuuseumi püsinäitusel tutvume ka liigirikkusega.

Kivimid, mineraalid ja kivistised

Õpilased tutvuvad kivimite, mineraalide ja kivististega loodusmuuseumi püsinäitusel ja õppekollektsioonis. Uuritakse huvitavaid mineraale, kivimeid ja kivistisi Eestist ja maailmast, vaadeldakse nende tunnuseid ning tutvutakse kasutamisega Eestis.

Kaduvate liikide otsingul

Õpilased osalevad otsimismängus loodusmuuseumi püsinäitusel ja ajutisel näitusel, kus tuleb leida QR-koodidega märgistatud haruldased ja hävimisohus liigid. Rühmatöös tuleb lahendada ülesandeid ja vastata küsimustele. Õpilased uurivad, kas või miks on Euroopa naarits, orangutan, kiivi, ebapärlikarp, jääkaru, merikilpkonn, hallpapagoi, soomusloom, tiiger, mustlaik-apollo või eremiitpõrnikas ohustatud liigid. Õppeprogrammi lõpus tutvustavad rühmad oma praktilise töö tulemusi ja toimub arutelu.

http://www.natmuseum.ut.ee/

11.a klass on 19.10.2017 Eesti Loodusmuuseumis (Tallinn) näitusel "Müstiline ürgmeri!“. Meile jagab selgitusi loodusmuuseumi pedagoog, kommunikatsioonispetsialist Katerina Pesotski. Tänu energilisele juhendajale pakkusid muuseumitund ja ürgmeri tõelise elamuse! 
Image 7
Pildi autor Anna Sannikova (11.a klass)

11.C klass ja 12.B klass käisid 2.11.2017 KIKi projektiga Energia Avastuskeskuses (Tallinn).  
Töötoas "Toidumängud" uuris 11.C klass tärklist, et arusaada maakera kasvava rahvastiku toiduprobleemist. 
20171102

Viimane väljasõit toimus 20.aprillil Palmsesse Lahemaa rahvusparki. 
Õppeprogrammi "Lahemaa loodus ja inimene" raames vaatasime Lahemaa ülevaatefilmi, tutvusime rühmatöö käigus rahvuspargi keskuse väljapanekutega. Tegime lühikese matka Valgejõe kaldal ja vaatasime Nõmmeveski juga. Hüdroelektrijaama varemete juures toimus päästeõppus, mis oli õpilastele huvitav. Ilus varakevadine ilm soosis igati meie õppepäeva. 
 
Fotod Maksim Spitšikov
Hdroelektrijaama varemed psteppus ja 10.b klass 20.04.2017  Nmmeveski juga 20.04.2017  Valgejgi 20.04.2017

KIK

Так у 9 класса состоялась учебная поездка в Тарту, программа которой состояла из посещения музея природы Тартуского университета и AHHA-центра. «Сперва мы посетили зоологический музей, где прослушали лекцию о дождливых лесах, - пишет Владимирова Арина (9 класс), - Несмотря на то, что лекция была на эстонском языке, все было понятно. Во время лекции нам также показали много красочных фотографий, увлекательных видеороликов и даже позволили посмотреть и потрогать высушенные образцы тропических растений и некоторых заспиртован

KIK1

ных змей. После этого мы ознакомились с многообразием экспонатов данного музея. Многие ученики нашли это самой увлекательной частью поездки. После музея посетили AHHA, где нам рассказали о строении глаза и даже предоставили возможность провести самую настоящую операцию на свином глазу. Сперва это вызвало у учащихся довольно неоднозначную реакцию, но потом ребята быстро втянулись в процесс. Для всех это был новый опыт, и все получили массу новых ощущений. Одним словом, поездка вышла очень насыщенной и необычной».

Arhiiv

contador de visitas счетчик посещений