KIK projekt

Kohtla-Järve Järve vene gümnaasiumi kõigil õpilastel oli võimalus tänu KIKi rahastatud keskkonnateadlikkuse projektile osaleda kokku 10 õppeprogrammis.  Tartus külastati Tartu Ülikooli botaanikaaeda ja loodusmuuseumi. 

Botaanikaaia programm  "Igavesti vihmane suvi ehk kes jääb ellu vihmametsas" tutvustas botaanikaaia kasvuhoonete baasil erinevate loodusvööndite taimestikku ja nende elutingimusi. Õpilastele jäi meelde, et basseini kilpkonnadele tuuakse pidevalt juurde sõpru kodudest, mis on parem lahendus kui loomi loodusesse lasta. Fotod botaanikaaiast 12.c klassi õpilase Danil Perevalovi poolt. 

Tartu ülikooli loodusmuuseumis meeldisid õpilastele enam programmid "Maastikumängud elurikkusega" ja "Kaduvate liikide otsingul". 

Polina Lekomtseva 10.b klassist kirjutab kokkuvõttes: 20 veebruaril käisime Tartu loodusmuuseumis. Esialgu, kui meiega lihtsalt räägiti, oli küll natuke igav, aga kui me hakkasime seal ringi käima, oli väga, väga huvitav. Nägin seal väga palju huvitavaid loomi. Mina pole veel kunagi külastanud nii huvitavat loodusmuuseumi, aga ma olen külastanud neid päris palju, ja pole näinud nii palju loomi ühes ruumis. Leidsin enda jaoks palju uusi loomi. Kõige rohkem meeldisid mulle öökullid ja kaamel. Veel oli suur pluss, et muuseum on minu arvates kaasaegne. 

  HckBJ7jkMtsbXcVTyLxWmc
(Piltide autor: Polina Lekomtseva 10.B)

 

Programm " Kivimid, mineraalid ja kivistised " loodusmuuseumis oli õpilastele pisut keeruline ja mahukas ning võimaldas vähem aktiivset tegevust. 

Kokkuvõttes täitis projekt oma eesmärgi, võimaldades õpilastele aktiivset keskkonnateadlikkust süvendavat tegevust lisaks kooli õppekavale. 

KIK

 Tänan Tartu Ülikooli loodusmuuseumi ja botaanikaaia programmijuhte, õpilasi saatnud õpetajaid, projekti läbiviimisega seotud kooli töötajaid ja õpilasi. 

 KIK

KIKi projekt “Kohtla-Järve Järve vene gümnaasiumi õppekava toetavad keskkonnaprogrammid 2018/19.õppeaastal” Tartus

 

11b klass Igavesti vihmane suvi ehk kes jääb ellu vihmametsas – 14.11 kell 10.45 botaanikaaias
12a klass Maastikumängud elurikkusega – 14.11 kell 10.45 loodusmuuseumis
12c klass Igavesti vihmane suvi ehk kes jääb ellu vihmametsas – 5.12 kell 10.45 botaanikaaias
12b klass Kaduvate liikide otsingul – 5.12 kell 11.00 loodusmuuseumis
9.klass Kivimid, mineraalid ja kivistised vene keeles – 16.01 kell 10.45 loodusmuuseumis
11a klass Kaduvate liikide otsingul – 16.01 kell 10.45 loodusmuuseumis
8.klass Kivimid, mineraalid ja kivistised vene keeles – 20.02 kell 10.45 loodusmuuseumis
10b klass Kaduvate liikide otsingul – 20.02 kell 10.45 loodusmuuseumis
7.klass Kivimid, mineraalid ja kivistised vene keeles – 6.03 kell 10.45 loodusmuuseumis
10a klass Kaduvate liikide otsingul – 6.03 kell 10.45 loodusmuuseumis

Õppeprogrammide info

Kõikide programmide pikkus on 2h 15min. Soovi korral on võimalik veel pärast programme omal käel muuseumis/botaanikaaias ringi vaadata. 

 

Tartu Ülikooli botaanikaaed

Igavesti vihmane suvi ehk kes jääb ellu vihmametsas. Loodusvööndid ja kohastumised

Õpilased tutvuvad vihmametsas ja kõrbetes valitsevate tingimustega, seal kasvavate taimede ning nende kohastumustega.

 

Tartu Ülikooli loodusmuuseum

Maastikumängud elurikkusega

Praktilises rühmatöös ehitavad õpilased realistliku maastikumaketi puude, majade, teede, põldude, veekogude ja muude objektidega. Õpilased tutvuvad maastiku struktuuri mõjuga liikidele ja kooslustele ning inimtegevuse mõjuga tänapäevaste maastike kujunemisel. Analüüsime koostatud makette: millistele liikidele oleks selline maastik hea ja millistele mitte ja kuidas inimesel seal elada oleks. Loodusmuuseumi püsinäitusel tutvume ka liigirikkusega.

Kivimid, mineraalid ja kivistised

Õpilased tutvuvad kivimite, mineraalide ja kivististega loodusmuuseumi püsinäitusel ja õppekollektsioonis. Uuritakse huvitavaid mineraale, kivimeid ja kivistisi Eestist ja maailmast, vaadeldakse nende tunnuseid ning tutvutakse kasutamisega Eestis.

Kaduvate liikide otsingul

Õpilased osalevad otsimismängus loodusmuuseumi püsinäitusel ja ajutisel näitusel, kus tuleb leida QR-koodidega märgistatud haruldased ja hävimisohus liigid. Rühmatöös tuleb lahendada ülesandeid ja vastata küsimustele. Õpilased uurivad, kas või miks on Euroopa naarits, orangutan, kiivi, ebapärlikarp, jääkaru, merikilpkonn, hallpapagoi, soomusloom, tiiger, mustlaik-apollo või eremiitpõrnikas ohustatud liigid. Õppeprogrammi lõpus tutvustavad rühmad oma praktilise töö tulemusi ja toimub arutelu.

http://www.natmuseum.ut.ee/

11.a klass on 19.10.2017 Eesti Loodusmuuseumis (Tallinn) näitusel "Müstiline ürgmeri!“. Meile jagab selgitusi loodusmuuseumi pedagoog, kommunikatsioonispetsialist Katerina Pesotski. Tänu energilisele juhendajale pakkusid muuseumitund ja ürgmeri tõelise elamuse! 
Image 7
Pildi autor Anna Sannikova (11.a klass)

11.C klass ja 12.B klass käisid 2.11.2017 KIKi projektiga Energia Avastuskeskuses (Tallinn).  
Töötoas "Toidumängud" uuris 11.C klass tärklist, et arusaada maakera kasvava rahvastiku toiduprobleemist. 
20171102

Viimane väljasõit toimus 20.aprillil Palmsesse Lahemaa rahvusparki. 
Õppeprogrammi "Lahemaa loodus ja inimene" raames vaatasime Lahemaa ülevaatefilmi, tutvusime rühmatöö käigus rahvuspargi keskuse väljapanekutega. Tegime lühikese matka Valgejõe kaldal ja vaatasime Nõmmeveski juga. Hüdroelektrijaama varemete juures toimus päästeõppus, mis oli õpilastele huvitav. Ilus varakevadine ilm soosis igati meie õppepäeva. 
 
Fotod Maksim Spitšikov
Hdroelektrijaama varemed psteppus ja 10.b klass 20.04.2017  Nmmeveski juga 20.04.2017  Valgejgi 20.04.2017

Arhiiv

contador de visitas счетчик посещений