KIK projekt

 KIK

Projekti eesmärk:

Aktiivsete õppetegevuste tulemusena mõistavad õpilased loodussõbralikke valikuid energeetikas, vajadust säästlikult kasutada loodusressursse;

õpilased tunnevad, väärtustavad, hoiavad looduslikku mitmekesisust ja oskavad oma teadmisi igapäevaelus rakendada.

Projekti tegevused:

Tartus

Teaduskeskus AHHAA õppepäev “Anatoomia”, "Tervis ja toitumine", töötoad "Operatsioon "Silm"", "Targalt soojaks!"

Tartu Ülikooli loodusmuuseumi õppeprogrammid "Troopiliste vihmametsade loomastik", "Roomajad Eestis ja maailmas" asemel “Eesti geoloogiline ehitus”

Tallinnas

Tallinna Loomaaia zookooli aktiivõppeprogrammid "Liigikaitse" ja "Loodusvööndid, seal elavad loomad ja nende kohastumused"

Energia Avastuskeskuse töötoad „Avasta roheline energia“ ja „Nähtuste füüsika“

Lahemaa Rahvuspargi keskuses Palmses

Õppeprogramm “Loodus ja inimene”

Transporditoetuse säästlikuks kasutamiseks on planeeritud ühe sõiduga klassile kaks programmi või terve õppepäev. Samuti sõidavad võimalusel õppeprogrammides osalema Tartusse või Tallinna koos kaks klassi.

2016/17 õa I poolaastal toimunud õppereisid:

23.09.2016

Teaduskeskus AHHAA õppepäev “Anatoomia” 10.b klassile

Teaduskeskus AHHAA töötuba "Targalt soojaks!"  ja Tartu Ülikooli loodusmuuseumi õppeprogrammi "Roomajad Eestis ja maailmas" asemel “Eesti geoloogiline ehitus” 10.c klassile

30.11.2016

Tartu Ülikooli loodusmuuseumi õppeprogramm "Troopiliste vihmametsade loomastik" ja Teaduskeskus AHHAA töötuba "Operatsioon "Silm"" 9. klassile

2016/17 õa II poolaastal toimuvad õppereisid:

12.01.2017

Teaduskeskus AHHAA õppepäev "Tervis ja toitumine" 11.b klassile

3.03.2017

Tallinna Loomaaia zookooli aktiivõppeprogramm "Loodusvööndid, seal elavad loomad ja nende kohastumused" ja Energia Avastuskeskuse töötuba „Avasta roheline energia“ 12.b klassile

KIKi Projekti õppereis Tallinna loomaaeda ja Energia avastuskeskusesse

17.03.2017

Tallinna Loomaaia zookooli aktiivõppeprogramm "Liigikaitse" ja Energia Avastuskeskuse töötuba „Avasta roheline energia“ 7.klassile

Tallinna Loomaaia zookooli aktiivõppeprogramm "Loodusvööndid, seal elavad loomad ja nende kohastumused" ja Energia Avastuskeskuse töötuba „Nähtuste füüsika“ 12.a klassile

28.03.2017

Tallinna Loomaaia zookooli aktiivõppeprogramm "Loodusvööndid, seal elavad loomad ja nende kohastumused" ja Energia Avastuskeskuse töötuba „Avasta roheline energia“ 8.klassile

Tallinna Loomaaia zookooli aktiivõppeprogramm "Liigikaitse" ja Energia Avastuskeskuse töötuba „Nähtuste füüsika“ 11.a klassile

Учебная поездка в Таллинн (28.03.2017)

20.04.2017

Lahemaa Rahvuspargi keskuses Palmsesõppeprogramm “Loodus ja inimene” 10.b klassile

Projektijuht õpetaja Krista Piir

Arhiiv

contador de visitas счетчик посещений