MISA projekt

Kodanikuteadlikkuse ja sallivuse teemalised tegevused

 

Projekt “ÜHTSES MEEDIARUUMIS”

 

Projekti eesmärgiks oli pöörata noorte tähelepanu eesti meediale ja tekitada nendes huvi ja harjumust eestikeelsete uudiste, ühiskondlik-poliitiliste ja meelelahutuslike saadete vaatamiseks ning selle kaudu laiendada õpilaste teadmisi Eesti ühiskonnast ja sedamoodi suureneda osalenute kodanikuküpsust ja sallivust.

Projekti planeerimisel lähtuti sellest, et “Meedia väljendab, loob ja taastoodab ühiskondlikke väärtusi, hoiakuid ja käitumisviise. Seega on meedia ülesanded kodanikuhariduse vaatenurgast mitmekihilised. Oma erinevate väljendusvahendite kaudu on meedia aktiivse kodaniku tööriist oma ühiskondlike vajaduste ja eesmärkide nähtavaletoomiseks.” (Piret Talur. Kodanikuharidus ja meedia).

Projekti kokkuvõtet tehes võib öelda, et püsitatud eesmärgid on saavutatud. Projekti lõpus osalejad tegid videoid, kus analüüsisid seda, kui tihti venekeelsed noored inimesed vaatavad telesaateid või kuulavad raadiot eesti keeles, miks mõned ei vaata üldse eestikeelseid saateid jWP_20161004_102.jpga mida on vaja teha, et äratada huvi eestikeelse meedia vastu Samuti oli loodud videod, kus õpilased jagasid oma arvamusi projekti tegevustest. Kõik õpilased räägivad sellest, et projekti jooksul nad said teada palju uusi fakte eesti meediast ja hakkasid teistmoodi suhtuma eesti meediasse. Projekti osalejate hulgas tekkis huvi ja kasvas usaldus eesti meedia vastu. Kuna meedia on oluline sotsialiseerija ja väärtusmaailma kujundaja, siis võib öelda, et muutes noorte suhtumist meediasse,  muudame suhtumist ühiskonnasse üldiselt, suurendame noorte kodanikuküpsust ja sallivust.

Projekti tegevused: http://meediaruum.blogspot.com.ee/2016/10/tegevused.html 

Projekti raames 2016.a. sügisel toimus kolm põnevat õppereisi.

Oktoobri alguses (4.10.2016) toimus õppereis Paidesse ja Türile. Paides õpilased külastasid Ajakeskust Wittenstein, kus osaledes rändasid ajamasinaga alustades oma reisi muinasajast ja lõpetades nüüdisajal.  Projekti osalejad said teada palju huvitavaid fakte Eesti ajaloost.

Sellel päeval õpilased külastasid samuti Eesti Ringhäälingumuuseumit Türil. Eesti Ringhäälingumuuseumis oli igaühel  võimalus proovida oma talenti telesaatejuhi rollis. Osalejad kirjutasid ise  uudiste tekstid eesti keeles ning lugesid neid telekaamera ees. Kõik projektis osalejad märkasid, et nende jaoks see oli suurepärane kogemus. Osalejate sõnul  on kõige tähtsam nende jaoks  see, et nad  ületasid keelebarjääri.

 

tv3.jpg13. oktoobril käisid  projekti  osalejad Tallinnas. Seal nad osalesid “Me armastame Eestit” telesaate salvestamisel. Õpilaste arvates, see oli kõige huvitavam üritus projekti jooksul. Telesaate salvestamisel osalemine  - see on võimalus saada teada palju uut, tutvuda tuntud inimestega, rikastada sõnavara, teada saada uusi fakte Eesti Vabariigi kohta. Pärast saate salvestust toimus ekskursioon Tallinna Teletornis, kus õpilased osalesid programmis "Televisioon - aken maailma".

 

WP_20161110_011.jpg10. novembril projektis osalejad sõitsid  Narva, kus nad külastasid Eesti Raadio Narva stuudiot ja  Narva ERR telestuudiot. Teelraadioajakirjanik  Juri Nikolaev mitte ainult ei korraldanud ekskursiooni Narva stuudios, vaid ka jagas noortega oma kogemusi, rääkis õpilastele ajakirjaniku töö plussidest ja miinustest.

 

WP_20161128_037.jpg28. novembril toimus projekti "Ühtses meediaruumis" osalejate  viimane kohtumine.  Projekti kaasati kahe kooli õpilasi - Kohtla-Järve Järve ja Kohtla-Järve Järve Vene gümnaasiumidest. Kohtumisel projekti osalejad meenutasid projekti raames läbi viidud õppereise, jagasid oma muljeid. Samuti õpilased  vaatasid videosid, mida nad ise ette valmistasid projekti jooksul. Kohtumisele oli kutsutud teleajakirjanik Erika Prave, kes rääkis noortele sellest,  kuidas sünnib teleuudis, missugused uudised äratavad tähelepanu  ja usaldust.

Projekti tegevusi rahastab Eesti Haridus- ja Teadusministeerium ning konkurssi korraldab Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed. 

ht.png

 

logo_small_gradient-EST.jpg

Arhiiv

contador de visitas счетчик посещений