Tervist edendav kool

TERVISEEDENDUS KOOLIS

Tervisenõukogu essmärk

Kooli tervisenõukogu eesmärk on korraldada ja suunata sihipäraselt laste tervislikuks arenguks ja kasvuks vajalikke tegevusi, et parandada õpilaste tervist ja üldist elukvaliteeti.

Tervisenõukogu ülesanded (õigused ja kohustused)

 

 • kirjeldada kujunenud seisundit koolitervisest lähtuvalt (terviseprofiil), sõnastab tekkitud probleemid
 • fikseerida tervise ja elukvaliteedi parandamiseks tegevuseesmärgid
 • luua kujutlus vajalikuks peetavast seisundist ja/või protsessidest (tulemus)
 • koostada tegevuskava (optimaalsem stsenaarium) eesmärgi saavutamiseks
 • määrata vastutajad tegevuse läbiviimiseks
 • valida tervisenõukogu/meeskonna juhi, asetäitja ja vajadusel tervisega seotud valdkondade eest vastutajad/koordinaatorid
 • kontrollida vähemalt kord kvartalis tegevuskava täitmist
 • hinnata regulaarselt oma tegevuste tulemuslikkust
 • töötada välja tulemuslikkuse hindamise kriteeriumid
 • esitada tunnustamiseks positiivsete muutuste elluviijate kandidaadid
 • teha ettepanekuid kooli tervisedenduse, haiguste, ennetamise, tervishoiu ja tervisekatse parandamiseks kooli direktsioonile ja/või kohalikule omavalitsusele
 • osaleda ettepanekutega kooli arengukava väljatöötamises
 • osaleda kooli sisehindamise läbiviimises kastutada tulemuste saavutamiseks eraldatud ressursse optimaalselt
 • jaotada tervisenõukogu liikmete vahel tööülesanded ja määratleda vastutused

TEGEVUSKAVA

Tervislik toitumine

• Õunavahetund
• Porgandipäev
• Stendi kujundamine "Tervislikud retseptid õpetajatest"

Turvalisus

• Gümnaasiumi ruumides ohtlike kohtade väljaselgitamine (Ettevaatus libe!)
• Ohutu liiklus tänaval. Projekt "Jaaniuss"

Füüsiline õppekeskkond

• Valgustus kabinetides

Tervise küsimuste kompententsuse tõstmine

• Beach Party
• "Südamepäev"
"Sammume koos"
• Personaali terviseaudiit
• Spordimängud laupäeviti
• JRG spordipäevad

Arhiiv

contador de visitas счетчик посещений