Visioon

 GÜMNAASIUMI OMAPÄRA

See on puhas väljamõeldis, et kõik koolid on ühesugused. Nii palju, kui on koole, on ka erinevaid lugusid. Igaüks, kes veidigi teab midagi oma linna koolidest, saab aru, et nende vahel võivad olla suured erinevused, isegi siis, kui need koolid on ühte tüüpi. Iga kool, nii nagu inimenegi, on omanäoline, kusjuures oma näo kujundamine võib kulgeda erineval viisil. 

Meie gümnaasiumi sünnipäev on 1. september 1996.

Oleme unikaalsed ka oma struktuuri poolest. Meil ei ole algklasse, kõik algab seitsmendast. Mitte igat kooli ei tee eriliseks tema õpilaste elukohageograafia. Meie juurde tulevad noored, kes elavad Ida-Virumaa erinevates kohtades Kiviõlist kuni Sillamäeni. 

Gümnaasiumi eripäraks on ka õppetöö toimumine perioodide kaupa. See süsteem toimib edukalt. Ka gümnaasiumi sümboolika on eriline: kõik graafilise kujunduse detailid iseloomustavad gümnaasiumile omast stiili. Logode autoriteks on gümnasistid ise. Oleme kindlad, et selliseid ajalehti, nagu annab välja meie gümnaasium, ei anna välja mitte keegi... 2003. aastast on gümnaasiumil olemas oma lipp ja hümn. Muuseas on ka kõik ettevõtmised, õpilasomavalitsus ja muu meil erilised. See tähendab, et erilisus on kõige sobivam sõna iseloomustamaks Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasiumi.


 

 

 

MUINASJUTT "MEIE PUU"

Meie aias kasvas palju puid. Kellele just tuli pähe istutada veel üks puu, ei mäleta enam keegi. Kaevati sügav auk, toodi mättaid erinevatest kohtadest ja võsuke hakkas kasvama. Missuguse armastuse ja kannatlikkusega tema eest hoolitseti, rõõmustati iga uue lehekese üle, hoiti, kuidas osati!

Aga kui puu kasvas suuremaks, riputati tema külge silt: "Ära tee kahju!" Ja puu rõõmustas nüüd kõiki: ta ei kasvanud mitte päevadega, vaid tundidega. Talle ilmusid teadmiste viljad, mis rõõmustasid kõiki. Varsti lendas puu otsa lootuselind, kes tõi teate, et kuuldused meie puust on jõudnud ka teistesse maadesse. Puu sirgus veel kõrgemaks, tema juured muutusid veel võimsamaks, tema võra läks veel tihedamaks, tema oksad vajusid looka viljade raskuse all.

Meie aga tunneme uhkust oma puu üle ja kastame teda kannatlikkuseveega, lisades tarkuse imettegevaid tilku ja loomingupalsamit, anname talle sallivusetablette ja väetame teda suhtlemise ja teadmistega. Kõikides asjades ja algatustes järgime põhimõtet "Ära tee kahju!". Kasvatades ühiskonna ees vastutust kandvat isiksust, püüame ta juhtida läbi teadmiste tarkuse juurde, läbi suhtlemise sallivuse juurde, läbi loomingu vabaduse juurde. Me mõistame, et tulemusi saavutada on võimalik vaid armastades, andestades, uskudes ja lootes.


GÜMNAASIUMI VÄÄRTUSED

  • positiivne ellusuhtumine
  • suhtlemisoskus
  • vastutustunne
  • valmisolek teiste aitamiseks
  • probleemide lahendamise oskus
  • sallivus ja oskus teiste inimeste huvidega arvestada
  • loomingulisus
  • meeskonnatööoskus

 

 

Arhiiv

contador de visitas счетчик посещений