Uurimistöö

Õpilasuurimuse ja praktilise töö ettevalmistamise ning hindamise tingimused ja kord (Haridus- ja teadusministri määrus nr.62)

KOHTLA-JÄRVE JÄRVE VENE GÜMNAASIUM

                              

KÄSKKIRI 

Kohtla-Järve

                                                                                        03.september 2018 nr 1-2/8

Uusrimistööde tegevuskava kinnitamine

Kinnitan uurimistööde korraldamise tegevuskava 2018/2019.õa

10. klass

Tähtaeg

Tegevus

Täitjad

10. septembriks

Uurimistööde teemade esitamine direktorile

Aineõpetajad, spetsialistid, gümnaasiumi töötajad

14. september

Uurimistööde teemade kinnitamine

Direktor

15. oktoobriks

Avalduse esitamine teema ja juhendaja valimisega

Õpilased

30. oktoober

Uurimistöö teema, õpilase ja juhendaja kinnitamine

Direktor

15. november

Kollokvium: uurimistöö etapid  (uurimistöö teema, töö eesmärk, hüpotees, meetodid, kasutatav kirjandus, plaan)

Õpilased, juhendajad, komisjon

13. veebruar

Kollokvium: uurimistöö mustandi esitamine elektrooniliselt komisjonile 

Õpilased, komisjon

19. vebruaariks

Retsensentide määramine

Direktor

19. aprilliks

Uurimistöö esitamine juhendajale (paberkandjal ja elektrooniliselt)

Õpilased

16. maiks 

Juhendaja edastab uurimistöö hinnangu retsensendile

Juhendajad

16. maiks 

Uurimistöö esitamine retsensendile (paberkandjal ja elektrooniliselt)

Õpilased

6. juuni

Uurimistöö kaitsmine

Õpilased, juhendajad, komisjon

 

 11.klass

Tähtaeg

Tegevus

Täitjad

22. jaanuariks

Kollokvium: uurimistöö mustandi esitamine elektrooniliselt komisjonile 

Õpilased, komisjon

19. vebruaariks

Retsensentide määramine

Direktor

6. märts

Uurimistöö esitamine juhendajale (paberkandjal ja elektrooniliselt)

Õpilased

27. märtsiks 

Juhendaja edastab uurimistöö hinnangu retsensendile

Juhendajad

27. märtsiks

Uurimistöö esitamine retsensendile(paberkandjal ja elektrooniliselt)

Õpilased

11. aprill

Uurimistöö kaitsmine

Õpilased, juhendajad, komisjon

 12. klass

Tähtaeg

Tegevus

Täitjad

31. oktoobriks

Uurimistöö esitamine juhendajale

Õpilased

21. novembriks

Juhendaja edastab uurimistöö hinnangu retsensendile

Juhendajad

21. novembriks

Uurimistöö esitamine retsensendile

Õpilased

13. detsember

Uurimistöö kaitsmine

Õpilased, juhendajad, komisjon

 

Svetlana Vladimirova

Direktori kt

                                        

 

Arhiiv

contador de visitas счетчик посещений