Uurimistöö

Õpilasuurimuse ja praktilise töö ettevalmistamise ning hindamise tingimused ja kord (Haridus- ja teadusministri määrus nr.62)

KINNITATUD

                                                                                       direktori 01. september 2016

                                                                                    käskkirjaga nr 1-2/9

 

10. klass

Tähtaeg

Tegevus

Täitjad

30. septembriks

Uurimistööde teemade esitamine direktorile

Aineõpetajad, raamatukoguhoidja, huvijuht

6. oktoober

 Uurimistööde teemade kinnitamine

Direktor

1. detsembriks

Avalduse esitamine teema ja juhendaja valimisega

Õpilased

6. detsember

Uurimistöö teema, õpilase ja juhendaja kinnitamine

Direktor

16. veebruar

Kollokvium: uurimistöö etapid  (uurimistöö teema, töö eesmärk, hüpotees, struktuur, meetodid, kasutatav kirjandus)

Õpilased, juhendajad, komisjon

11. klass

Tähtaeg

Tegevus

Täitjad

19. jaanuar

Kollokvium: uurimistöö mustandi esitamine elektrooniliselt komisjonile 

Õpilased, komisjon

15. veebruariks

Retsensentide määramine

Direktor

6. märts

Uurimistöö esitamine juhendajale (paberkandjal ja elektrooniliselt)

Õpilased

27. märtsiks 

Juhendaja edastab uurimistöö hinnangu retsensendile

Juhendajad

27. märtsiks

Uurimistöö esitamine retsensendile(paberkandjal ja elektrooniliselt)

Õpilased

13. aprill

Uurimistöö kaitsmine

Õpilased, juhendajad, komisjon

12. klass

Tähtaeg

Tegevus

Täitjad

31. oktoobriks

Uurimistöö esitamine juhendajale

Õpilased

21. novembriks

Juhendaja edastab uurimistöö hinnangu retsensendile

Juhendajad

21. novembriks

Uurimistöö esitamine retsensendile

Õpilased

14. detsember

Uurimistöö kaitsmine

Õpilased, juhendajad, komisjon