Uurimistöö

Õpilasuurimuse ja praktilise töö ettevalmistamise ning hindamise tingimused ja kord (Haridus- ja teadusministri määrus nr.62)

KOHTLA-JÄRVE JÄRVE VENE GÜMNAASIUM

                              

                                        

KÄSKKIRI

 Kohtla-Järve

                                                                                  01.september 2017 nr 1-2/8

Uusrimistööde tegevuskava kinnitamine

Kinnitan uurimistööde korraldamise tegevuskava 2017/2018.õa

 

10. klass

Tähtaeg

Tegevus

Täitjad

29. septembriks

Uurimistööde teemade esitamine direktorile

Aineõpetajad, raamatukoguhoidja, huvijuht

6. oktoober

Uurimistööde teemade kinnitamine

Direktor

1. detsembriks

Avalduse esitamine teema ja juhendaja valimisega

Õpilased

11. detsember

Uurimistöö teema, õpilase ja juhendaja kinnitamine

Direktor

15. veebruar

Kollokvium: uurimistöö etapid  (uurimistöö teema, töö eesmärk, hüpotees, struktuur, meetodid, kasutatav kirjandus)

Õpilased, juhendajad, komisjon

11. klass

Tähtaeg

Tegevus

Täitjad

18. jaanuariks

Kollokvium: uurimistöö mustandi esitamine elektrooniliselt komisjonile 

Õpilased, komisjon

19. vebruaariks

Retsensentide määramine

Direktor

6. märts

Uurimistöö esitamine juhendajale (paberkandjal ja elektrooniliselt)

Õpilased

27. märtsiks 

Juhendaja edastab uurimistöö hinnangu retsensendile

Juhendajad

27. märtsiks

Uurimistöö esitamine retsensendile(paberkandjal ja elektrooniliselt)

Õpilased

12. aprill

Uurimistöö kaitsmine

Õpilased, juhendajad, komisjon

12. klass

Tähtaeg

Tegevus

Täitjad

31. oktoobriks

Uurimistöö esitamine juhendajale

Õpilased

21. novembriks

Juhendaja edastab uurimistöö hinnangu retsensendile

Juhendajad

21. novembriks

Uurimistöö esitamine retsensendile

Õpilased

14. detsember

Uurimistöö kaitsmine

Õpilased, juhendajad, komisjon

 

Svetlana Vladimirova

Direktori kt

Arhiiv

contador de visitas счетчик посещений