Õpilasesindus

Omavalitsus - nii nimetatakse kooli õpilasomavalitsust Järve Vene Gümnaasiumis. See loodi gümnaasiumi esimesel tööaastal 15. oktoobril 1996.

Miks just omavalitsus? Sellepärast et gümnaasiumi omavalitsus sarnaneb oma struktuuri poolest linnavalitsuse struktuuriga. Meie ülesanded on muidugi palju väiksemad, kuid nende tähendus meie jaoks ei ole sugugi väiksem.

Meil on põhikiri, kohustused ja õigused. õppeaasta alguses valitakse igast klassist kaks esindajat, kellele antakse "portfellid" - ülesanded, mida nad kas täidavad või ei täida. On ka selliseid omavalitsuse liikmeid, kellele lihtsalt meeldib portfelli kanda.

Omavalitsuse peaülesandeks on omasid ülekohtu kätte mitte jätta ja jälgida, et õpilaste õigusi ei rikutaks.

Õpilasesinduse liikmed


Имя, фамилия Класс Должность

Дорофеев Михаил

7

координатор

Мухин Илья

7

координатор

Вова Чупраков

7

координатор

Андрей Кекшин

7

координатор

Анастасия Быстрова

7

координатор

Ланг Феофания

8

координатор

Дарья Клещева

8

фотограф

Лавришин Вероника

9

координатор

Cубботина Дарья

9

координатор

Уйт Юрий

9

координатор

Сокирский Влад

10А

координатор

Кузнецова Анна

10А

координатор

Риймаст Андрей

10В

координатор

Васильева Виктория

10В

координатор

Спичиков Максим

10В

координатор

Голосова Анастасия

10С

координатор

Лупина Виктория

10С

Голос ЯРГ-радио

Перевалов Данил

10С

координатор

Косинов Станислав

10С

координатор

Ивченкова Александра

11A

Голос ЯРГ-радио

Киселев Кирилл

11А

Член комиссии «Здоровье-сберегающая школа»

Герасимов Алексей

11B

Председатель УП

Паненко Олег

11В

Голос ЯРГ-радио

Аммер Амалия

11B

Редактор школьного радио

Ившина Ждана

11В

Музыкальный редактор
Группа УП «в контакте»

Георгий Карягин

11В

координатор

Михайлова Ангелина

12А

Зам. председателя УП

Лукашевская Юлия

12А

координатор

Марченко Катерина

12А

координатор

Силина Елизавета

12В

Представитель учащихся в Попечительском совете

Лаур Тоомас

12В

координатор

Вайно Артур

12B

Голос ЯРГ-радио,представитель учащихся в Педагогическом совете

 
 
 
 
 
 
 
Деятельность ученического представительства
contador de visitas счетчик посещений