Õpilasesindus

Omavalitsus - nii nimetatakse kooli õpilasomavalitsust Järve Vene Gümnaasiumis. See loodi gümnaasiumi esimesel tööaastal 15. oktoobril 1996.

Miks just omavalitsus? Sellepärast et gümnaasiumi omavalitsus sarnaneb oma struktuuri poolest linnavalitsuse struktuuriga. Meie ülesanded on muidugi palju väiksemad, kuid nende tähendus meie jaoks ei ole sugugi väiksem.

Meil on põhikiri, kohustused ja õigused. õppeaasta alguses valitakse igast klassist kaks esindajat, kellele antakse "portfellid" - ülesanded, mida nad kas täidavad või ei täida. On ka selliseid omavalitsuse liikmeid, kellele lihtsalt meeldib portfelli kanda.

Omavalitsuse peaülesandeks on omasid ülekohtu kätte mitte jätta ja jälgida, et õpilaste õigusi ei rikutaks.

Õpilasesinduse liikmed

№ п/п

Имя, фамилия

Класс

Должность

1.      

Кристина Иванова 

7

координатор

2.      

Дарья Карелина

7

координатор

3.      

Кристина Никкар

7

координатор

4.      

Александра Мартин

7

координатор

5.      

Дарья Пронина

8

координатор

6.      

Андрей Кекшин

9

координатор

7.      

Михаил Яневич

9

координатор

8.      

Валерия Солтрук

9

координатор

9.      

Юлия Жукова

10А

координатор

10.  

Ангелина Чумакова

10А

координатор

11.  

Дарья Сереженкова

10А

Член комиссии «Здоровье-сберегающая школа»

12.  

Олеся Разварова

10В

координатор

13.  

Гузяль Гарифуллина

10В

координатор

14.  

Александра Голубенко

10В

Голос ЯРГ-радио,

Член комиссии «Здоровье-сберегающая школа»

15.  

Анатолий Горбунов

11А

Голос ЯРГ-радио

16.  

Вероника Лавришин

11В

координатор

17.  

Владислав Сокирский

12А

координатор

18.  

Анна Кузнецова

12А

Представитель учащихся в Педагогическом совете

19.  

Андрей Риймаст

12В

Председатель УП

20.  

Виктория Васильева

12В

Голос ЯРГ-радио

21.  

Максим Спичиков

12В

Представитель учащихся в Попечительском совете

22.  

Данил Перевалов

12С

координатор

23.  

Станислав Косинов

12С

Голос ЯРГ-радио, зам. председателя УП

24.  

Дмитрий Логинов

12С

координатор

 
Деятельность ученического представительства
contador de visitas счетчик посещений