Õpilasesindus

Omavalitsus - nii nimetatakse kooli õpilasomavalitsust Järve Vene Gümnaasiumis. See loodi gümnaasiumi esimesel tööaastal 15. oktoobril 1996.

Miks just omavalitsus? Sellepärast et gümnaasiumi omavalitsus sarnaneb oma struktuuri poolest linnavalitsuse struktuuriga. Meie ülesanded on muidugi palju väiksemad, kuid nende tähendus meie jaoks ei ole sugugi väiksem.

Meil on põhikiri, kohustused ja õigused. õppeaasta alguses valitakse igast klassist kaks esindajat, kellele antakse "portfellid" - ülesanded, mida nad kas täidavad või ei täida. On ka selliseid omavalitsuse liikmeid, kellele lihtsalt meeldib portfelli kanda.

Omavalitsuse peaülesandeks on omasid ülekohtu kätte mitte jätta ja jälgida, et õpilaste õigusi ei rikutaks.

Õpilasesinduse liikmed


№ п/п

Имя, фамилия

Класс

Должность

1.

Дарья Пронина

7

координатор

2.

Елизавета Павлычева

7

координатор

3.

Виталия Далецкая

7

координатор

4.

Андрей Кекшин

8

координатор

5.

Анастасия Быстрова

8

координатор

6.

Валерия Солтрук

8

координатор

7.

Ланг Феофания

9

координатор

8.

Яна Голубничая

9

координатор

9.

Анна Иванова

10А

координатор

10.

Анастасия Машкина

10А

координатор

11.

Горбунов Анатолий

10А

Зам. председателя УП

12.

Тоомас Тарво

10А

координатор

13.

Лавришин Вероника

10В

координатор

14.

Яан Агрузов

10B

координатор

15.

Александр Кизель

10B

координатор

16.

Яанис Аболиньш

10В

координатор

17.

Даниил Коробка

10В

координатор

18.

Владислав Сокирский

11А

координатор

19.

Анна Кузнецова

11А

Представитель учащихся в Педагогическом совете

20.

Андрей Риймаст

11В

координатор

21.

Виктория Васильева

11В

координатор

22.

Максим Спичиков

11В

Представитель учащихся в Попечительском совете, музыкальный редактор

23.

Виктория Лупина

11С

координатор

24.

Данил Перевалов

11С

Член совета «Здоровье-сберегающая школа»

25.

Станислав Косинов

11С

координатор

26.

Дмитрий Логинов

11С

координатор

27.

Александра Ивченкова

12A

Председатель УП, голос ЯРГ-радио, звукорежиссер

28.

Кирилл Киселев

12А

координатор

29.

Виталий Рощупкин

12А

координатор

30.

Алексей Герасимов

12B

координатор

31.

Олег Паненко

12В

Голос ЯРГ-радио

32.

Амалия Аммер

12B

Голос ЯРГ-радио, звукорежиссер

33.

Ждана Ившина

12В

Музыкальный редактор

Руководитель группы УП «в контакте»

34.

Георгий Карягин

12В

Член совета «Здоровье-сберегающая школа»

 
 
 
 
 
 
 
Деятельность ученического представительства
contador de visitas счетчик посещений