Õppenõukogu

 Õppenõukogu 30.08.2016.a. kell 10.00 ruumis 208.

Päevkord:
1. Põhikooli lõpetamise otsustamine. Õpilase tunnustamise otsustamine kiituskirjaga ning kiitusega põhikooli lõputunnistusel. Põhikooli lõputunnistuse väljaandmise otsustamine. - Tambovtseva T.
2. Gümnaasiumi 2015.-2016. õppeaasta õppe-kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine ja kooli juhtkonnale ettepanekute tegemine kooli õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks. - Vladimirova, S., Tambovtseva, T.
3. Põhikooli õppekava läbiarutamine ja arvamuse avaldamine kooli õppekava ning selle muudatuste kohta. - Tambovtseva, T.
4. Gümnaasiumi õppekava läbiarutamine ja arvamuse avaldamine kooli õppekava ning selle muudatuste kohta. - Tambovtseva, T.
5. Kooli üldtööplaani 2016.-2017. õa. kinnitamine - Vladimirova, S. 

Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord

 

 

contador de visitas счетчик посещений