Õppenõukogu

Viimane õppenõukogu sellel õppeaastal toimub 30.08.2018.a. kell 10.00 ruumis 207.

Päevkord:
1. Õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsustamine. - Tambovtseva T.
2. Gümnaasiumi 2017.-2018. õppeaasta õppe-kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine ja kooli juhtkonnale ettepanekute tegemine kooli õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks. - Vladimirova, S., Tambovtseva, T.
3. Põhikooli õppekava läbiarutamine ja arvamuse avaldamine kooli õppekava ning selle muudatuste kohta. - Tambovtseva, T.
4. Gümnaasiumi õppekava läbiarutamine ja arvamuse avaldamine kooli õppekava ning selle muudatuste kohta. - Tambovtseva, T.
5. Kooli üldtööplaani 2018.-2019. õa. kinnitamine - Vladimirova, S.

 

Kolmas õppenõukogu sellel õppeaastal toimub 11.06.2018.a. kell 8.15 ruumis 207.

Päevkord:
1. Õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsustamine - T.Tambovtseva ja klassijuhatajad.
2.  Õpilaste täiendavale õppetööle jätmise otsustamine (põhikoolis) - T.Tambovtseva ja klassijuhatajad.
3. Õpilaste tunnustamise otsustamine kiituskirjaga "Väga hea õppimise eest" - T.Tambovtseva ja klassijuhatajad.

 

Teine õppenõukogu sellel õppeaastal toimub elektrooniliselt .

Päevkord:
1. Gümnaasiumi õppekava läbiarutamine ja arvamuse avaldamine kooli õppekava ning selle muudatuste kohta.
Muudatus: paragrahv.5 p.6. 
Kui õpilane tuleb kooli hiljem kui 10. klassi, siis tal on õigus vältida õppekava kursuste valimist. Sel juhul, ta lõpetab kooli ja saab lõputunnistuse, kus pole märgitud õppesund. Tähtis on see, et ta läbib gümnaasiumi programmi 111 kursust.
Palun öelge oma arvamust. 
2. Gümnaasiumi õpilase koolieksamist vabastamine.

 

 Esimene õppenõukogu 07.11.2017.a. kell 15.45 ruumis 207.

Päevkord:

1. Õppenõukogu sekretäri valimine.
2. Gümnaasiumi õppenõukogu protokollija nimetamine.
3. Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasiumi palgakorralduse arutlemine ja kinnitamine

Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord

 

 

contador de visitas счетчик посещений